Constructie geconjugeerde driehoek

Cabri Java Applet


We geven hieronder de stappen ter constructie van een geconjugeerde driehoek ten opzichte van een gegeven cirkel.

Constructiestappen (zie eventueel ConstructieHelp)

1-2      Middelpunt O en transformatiecirkel
    Willekeurig punt A
    Lijn door A (de poollijn van B)
    A' (inverse van A, die ligt op de poollijn van A)
6-8      Loodlijn op de poollijn van B, B', B
9-10      A'B (dit is de poollijn van A)
 C als snijpunt van de poollijn van A en de poollijn
 van B.
11   Driehoek ABC

[ Terug naar de tekst  | Tweede scherm: ConstructieHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[conjug1.htm] laatste wijziging op : 22-10-1999