Wiskundelokaal KC

samenstelling vakgroep | boeken e.d. | ELO | handige links | wiskunde studeren


Samenstelling vakgroep wiskunde terug

De vakgroep wiskunde van het Krimpenerwaard College wordt (op 1 september 2009) gevormd door :

naam        afkorting (rooster)
mevrouw A. Anthonio Ano
de heer W. Blijdorp Blp
mevrouw E. Bos Bos
mevrouw P. Hermans Her
de heer M. de Jong Mdj
de heer D. Klingens Kli
mevrouw M. Knapper Kna
de heer J. Meerhof Mee
mevrouw I. Vallianatos Val
de heer M. Westra        Wes

Boeken e.d. terug

Op het Krimpenerwaard College worden de volgende wiskundemethodes gebruikt :

. .
netwerk.gif (7482 bytes)    Netwerk, uitgegeven door Noordhoff Uitgevers (website) / onder- en bovenbouw
. .
matrix.gif (4364 bytes)    Matrix, uitgegeven voor Malmberg (website) / onderbouw mavo

Benodigdheden voor alle klassen :

multo-interieur 23-rings met cm-ruitjes c.q. een 'gewoon' schrift (A4) met cm-ruitjes ti30.gif (6879 bytes) ti84.gif (7983 bytes)
passer
- geodriehoek
- potlood, gradatie HB
- rekenmachine TI-30 II B cq. TI-30X van Texas Instruments
TI 30 TI 83/84
Mocht een leerling al over een andere rekenmachine beschikken, dan kan met de leraar wiskunde overlegd
worden of die machine ook in de lessen gebruikt mag worden.

De leerlingen van de 4e en hogere klassen havo en vwo (met wiskunde als profielvak) hebben tevens een grafische rekenmachine TI-83 of TI-84 (dan wel de SE-versie van één van beide typen) van Texas Instruments nodig.

ELO terug

Op de Electronische LeerOmgeving van het KC staan de volgende pagina's voor het vak wiskunde :
link.gif (896 bytes)Wiskunde (docent: Kli)
link.gif (896 bytes)Wiskunde B VWO - aanvullingen (docent: Mee)

Handige links terug

link.gif (896 bytes)WisFaq - www.wisfaq.nl
Vragen, antwoorden, hulp bij problemen met wiskunde.

link.gif (896 bytes)DK's Homepage (van een van de wiskundedocenten van het KC) - www.pandd.nl
Zeker voor bovenbouw-leerlingen en docenten is hier veel interessant wiskunde-spul te vinden. Vooral over Cabri Geometry, maar ook over programmeertalen (zoals die voor de TI83/84).
Zie ook de pagina met links op de site.

link.gif (896 bytes)Tijdschrift Pythagoras - www.pythagoras.nu
Pythagoras is een wiskundetijdschrift voor jongeren. Een mooie site! Bevat veel leuke wiskunde voor de jeugd. Puzzeltjes, aardigheden, etc. Vanuit deze site ongelooflijk veel links naar andere leuke wiskunde-pagina's op het wwweb.

link.gif (896 bytes)De wiskundepagina's van de Digitale School - www.digischool.nl/wi/
Deze pagina's geven vooral links naar andere wiskunde-sites (ook buitenlandse).

link.gif (896 bytes)Wiskunde-site van Hans Klein - http://home.wxs.nl/~hklein/math.htm
Met o.a. doorsneden, somrijen, GraphApplet en het tekenprogramm WisKit.

link.gif (896 bytes)Homepage van R. vd Wurff (Wiskunde op het Cals College, Nieuwegein) - http://home.wanadoo.nl/rvdwurff/wiskunde/
Wiskundehulp bij (bijna) elk hoofdstuk uit Moderne Wiskunde voor vmbo, havo en vwo.
Deze site heeft ook een pagina met 'handige links'.

link.gif (896 bytes)Wiskunde op het net (Hacom) - http://wiskunde.ebrodesign.com
Veel informatie voor onder- en bovenbouw, ook uitleg (zelf oefenen) en overzichtelijke links naar andere sites.

link.gif (896 bytes)Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit) - http://portal.rdmc.ou.nl/kbWiskunde/
Kennisbank wiskunde; klik hier voor de pagina met links naar andere sites.

link.gif (896 bytes)Startpagina Wiskunde - http://wiskunde.startpagina.nl/
Een grote naar onderwerp geordende verzameling links naar andere wiskunde-sites.

link.gif (896 bytes)Stichting Vierkant voor Wiskunde - www.vierkantvoorwiskunde.nl
Wiskunde voor jongeren...

link.gif (896 bytes)Kangoeroe-wedstrijd - www.math.ru.nl/kangoeroe
Website van de jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs.

link.gif (896 bytes)Wiskundeonderwijs - www.wiskundeonderwijs.nl
Een verzameling niet-commerciële wiskunde-websites.

link.gif (896 bytes)Wiskundemeisjes - www.wiskundemeisjes.nl
Leuke wiskunde-weetjes van Ionica Smeets & Jeanine Daems.

Wiskunde studeren terug

Mocht je overwegen om wiskunde te gaan studeren (of meer over een studie wiskunde willen weten), dan vind je hieronder de (scholieren)websites van de wiskundefaculteiten van de Nederlandse universiteiten.

link.gif (896 bytes)Vrije Universiteit Amsterdam
link.gif (896 bytes)Universiteit van Amsterdam
link.gif (896 bytes)Universiteit Leiden
link.gif (896 bytes)Universiteit Utrecht
link.gif (896 bytes)Radboud Universiteit Nijmegen
link.gif (896 bytes)Rijksuniversiteit Groningen
link.gif (896 bytes)Technische Universiteit Delft
link.gif (896 bytes)Technische Universiteit Eindhoven
link.gif (896 bytes)Universiteit Twente

Andere (wiskunde-) opleidingen (oa. lerarenopleidingen): terug

link.gif (896 bytes)Actuarieel Genootschap / Actuarieel Instituut
link.gif (896 bytes)Educatieve Hogeschool van Amsterdam
link.gif (896 bytes)Fontys Hogescholen
link.gif (896 bytes)Hogeschool Rotterdam
link.gif (896 bytes)Hogeschool van Utrecht
link.gif (896 bytes)ICLON (Leiden)
link.gif (896 bytes)ILS (Arnhem, Nijmegen)
link.gif (896 bytes)Hogeschool INHolland
link.gif (896 bytes)IVLOS (Utrecht)
link.gif (896 bytes)NHL (Leeuwarden)
link.gif (896 bytes)TULO Delft


begin pagina
[wiskundelokaal KC] laatste wijziging: 10-09-2009