Bewegingen [3]

Cabri Java Applet


CabriJava Applet  
Het lijnstuk AB heeft een vaste lengte.
Het punt A ligt op de lijn p; het punt B ligt op de lijn q.
De lijnen p en q snijden elkaar in O.

De plaats van het punt A op het lijnstuk KL (op de lijn p) is afhankelijk van het punt Z
Verplaats het punt Z met de linker muisknop (This point) over het lijnstukje.

Merk daarbij op, dat

  • het punt M (het midden van boog AB) zich over een rechte lijn beweegt;
  • het middelpunt van de omgeschreven cirkel van driehoek OAB zich eveneens over een cirkel beweegt.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[beweg1_m.htm] laatste wijziging op : 13-03-1999